Web Map Service w MicroStation - źródło danych o terenie

Wykorzystanie ogólnodostępnych danych o terenie udostępnianych za pomocą standardu WMS w MicroStation pozwala wzbogacić znacząco treść mapy zasadniczej. Bez żadnych opłat możemy w środowisku MicroStation podczytać mapy rastrowe udostępniane on-line przedstawiające różne treści od map topograficznych po ortofotomapy.

Web Map Service to standard udostępniania map rastrowych w internecie. Coraz więcej powiatów czy niezależnych instytucji udostępnia dane o terenie w tym standardzie. Co więcej, dane te udostępniane są w większości bezpłatnie. Jaki rodzaj danych jest udostępniany w ten sposób? Trudno wyliczyć wszystko: granice ewidencyjne, dane o obszarach Natura 2000, mapy hydrologiczne, ortofotomapy, mapy topograficzne itd. Potężnym źródłem udostępniającym dane za pomocą WMS jest serwis www.geoportal.gov.pl. Ale nie jest to jedyne miejsce gdzie możemy szukać adresów serwerów WMS.

Na przykładzie ortofotomapy Wrocławia udostępnionej przez Dział Systemów Informacji Przestrzennej Biura Rozwoju Wrocławia pokażemy jak w programie MicroStation v8i wczytać WMS we właściwym układzie współrzędnych geodezyjnych. Tak podpięta ortofotomapa jest niezastąpionym uzupełnieniem podkładu mapowego. Ułatwia wszelkiego rodzaju koncepcyjne prace projektowe, inwentaryzacje. Dokładność ortofotomapy jest niewiarygodnie duża – 1 pixel to 10 cm. Taka dokładność jest wystarczająca by zinwentaryzować, np. istniejące oznakowanie poziome czy nawet ocenić stan nawierzchni dróg.

Praca z danymi WMS w MicroStation jest bardzo prosta, w kilku krokach pokażemy jak podpiąć ortofotomapę Wrocławia do programu we właściwym układzie współrzędnych geodezjnych.

 1. Tworzymy plik ortofotomapa.dgn;
 2. Aby ortofotomapa wczytana została we właściwych współrzędnych, musimy w MicroStation określić Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych. W tym przykładzie posługiwać będziemy PUWG 2000.
   Oto jak to zrobić:
  • z menu TOOLS wybieramy paletę GEOGRAPHIC;
  • z palety GEOGRAPHIC wybieramy Select Geographic Coordinate System a następnie wczytujemy odpowiedni układ współrzędnych z biblioteki wybierając From Library;
  • w bibliotece odszukujemy interesujący nas układ współrzędnych, najczęściej będzie to ten, w którym otrzymaliśmy mapę zasadniczą. W naszym przypadku wybieram PUWG 2000, któremu odpowiada dla Wrocławia kod EPSG 2177:

  Wczytanie ortofotomapy we właściwych współrzędnych.

 3. Teraz pozostaje podpięcie mapy udostępnionej przez WMS. Biuro Rozwoju Wrocławia udostępnia ortofotomapę z roku 2009. Tworzymy nowy WMS dla MicroStation: w oknie RASTER MANAGER wybieramy File>New>WMS. Otwarte zostanie okno WMS Map Editor Creating New Map. Teraz pozostaje wpisanie w pasku adresu danych serwera WMS: „http://gis.um.wroc.pl/services/ogc_orto/MapServer/WMSServer?”. Z listy dostępnych warstw (Available Layers) wybieramy warstwę „Ortofotomapa 2009” i klikamy Add to map. Teraz pozostaje kliknięcie przycisku Save and Attach by zapisać mapę i wczytać ją do MicroStation:

  Web Map Service - zrzut ekranu

Na zrzucie ekranu wyżej ortofotomapa Wrocławia w środowisku MicroStation. Na ekranie widać charakterystyczne osiedle Sępolno zbudowane na planie Czarnego Orła Dolnośląskiego.

W powyższym artykule pokazaliśmy jak w prosty sposób wykorzystać w MicroStation powszechnie udostępnianie przez WMS dane. Wspomniano tu o pracy z układami współrzędnych, jest to temat bardzo ciekawy jednak zbyt rozbudowany by go tutaj szerzej omawiać. Niemniej w razie pytań lub problemów specjaliści DASCO zawsze chętnie pomogą. Wszelkie pytania, prosimy wysyłać poprzez formularz kontaktowy.

Odpowiedzi

Dobra instrukcja.

Dobra instrukcja. Nawet nie wiedzieliśmy, że program daje takie możliwości. Czy taką ortofotomapę można zapisać jako plik na dysku?

Można. Oznacza sie obszar

Można. Oznacza sie obszar wydruku fence'm i drukuje do pliku np. PDF (format np.A0) lub tiff. Oczywiście przy wydruku tiff należy odpowiednio zwiększyć rozdzielczość. Należy liczyć się z dużą objętością plików PDF - kilka kilometrów kwadratowych potrafi zająć kilkaset Mb. Druk potrafi trwać koło 10 minut.

Oczywiście, można wydrukować

Oczywiście, można wydrukować WMS, nawet do tiff z georeferencją. Czym innym jest jednak pobranie zasobów WMS w maksymalnej dostępnej na serwerze rozdzielczości. Warto zwrócić uwagę, że niektóre serwery WMS są tak skonfigurowane, że niektóre warstwy, np. sieć uzbrojenia, pokazują od skali, np. 1:500. Dziękujemy za cenną uwagę.

Zapis obrazów WMS

Niestety w obecnej chwili MicroStation nie daje możliwości zapisu obrazów WMS na dysku. Można to jednak wykonać innym oprogramowaniem firmy Bentley Systems. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu.