Porady

Oferujemy jednorazową pomoc przy rozwiązywaniu konkretnych przypadków projektowych w ww. oprogramowaniu.
Usługa jest skierowania dla zespołów projektowych pracujących pod dużą presją harmonogramu, gdzie brak jest czasu
na samodzielne poszukiwanie rozwiązania. Oferujemy skuteczną pomoc poprzez Live Meeting. Opłatę pobieramy tylko,
gdy uda się rozwiązać Państwa problem.

Zachęcamy także do zakupu pakietu porad lub wsparcia okresowego (miesiąc, kwartał, rok). Jest to szczególnie
korzystne, gdy projekt wymaga zaawansowanych technologii i wykonywany jest pod presją czasu.