Standardy CAD

doradztwo konsulting przy wyborze standardów CADKomputerowe wspomaganie projektowania (CAD) jest obecnie koniecznością dla firm związanych z projektowaniem architektonicznym i inżynieryjnym.

Wprowadzenie Standardów CAD pozwala znacząco zwiększyć wydajność pracy oraz możliwości wymiany danych projektowych w formie elektronicznej pomiędzy kooperantami. Standardy CAD pozwalają na ujednolicenie i usystematyzowanie szaty graficznej projektów powstających w firmie.

Oferowana przez nas usługa opracowania Standardów CAD dla Państwa firmy polega, w skrócie, na przygotowaniu dokumentu ustalającego nazwy i właściwości warstw w wykorzystywanych programach CAD, określeniu grubości i stylów linii, za pomocą których rysujemy. Ustalimy style tekstów i style wymiarowania wykorzystywane w rysunkach w zależności od skali wydruku. W ramach usługi stworzymy schemat organizacyjny pracy nad projektami w firmie, usystematyzujemy konwencje nazywania plików, itp.

Wszystko to pozwoli na zwiększenie wydajności pracy poprzez wyeliminowanie powtarzających się czynności, uniknięcie błędów
w komunikacji pomiędzy jednostkami projektującymi oraz poprawę jakości projektów powstających w firmie.