Tutorial 1: Pochylenie poprzeczne pobocza na łuku

W prezentowanych tutorialach będziemy chcieli skupić się na problemach projektowych, z którymi spotykamy się w codziennej pracy, dlatego też zachęcamy do komentowania, a także podsuwania pomysłów na kolejne tutoriale.
Pierwszy tutorial obejmuje tematykę definiowania pochylenia poprzecznego pobocza na zewnątrz łuku poziomego na drogach klasy GP i niższej. Jak stanowi Rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków technicznych...(Dz.U. Nr 43 poz. 430) pochylenie poprzeczne pobocza na zewnątrz łuku poziomego powinno wynosić tyle co pochylenie jezdni - do szerokości 1m pobocza, a na pozostałej częsci - 2% w kierunku przeciwnym.
Pierwszym krokiem będzie wprowadzenie odpowiednich punktów na naszym przekroju normalnym. Następnie, za pomocą narzędzi Modelera korpusu drogi utworzymy linie kontrolne przechyłki opisujące zmianę pochylenia pobocza. Zapraszamy!