Tutorial 3: Wykorzystanie punktów COGO do opisywania wpustów i zjazdów na profilu podłużnym

W przykładzie skupiliśmy się na zjazdach indywidualnych oraz wpustach. Niemniej jednak, w punktach COGO można gromadzić wiele innych informacji na temat elementów projektu jak początek/koniec zatoki autobusowej, miejsca przejść dla pieszych, miejsca przejść dla zwierząt, przepusty, początek/koniec umocnienia dna rowu i wiele innych. Na podstawie danych punktów COGO można również generować raporty - np. zestawienie zjazdów itp. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.