Tutorial 4: Tworzenie Komórki Civil zjazdu

W kolejnym video-tutorialu prezentujemy tworzenie Komórki Civil (Civil Cell) zjazdu. Na tym przykładzie zademonstrujemy możliwośic jakie daje technologia OpenRoads firmy Bentley Systems.Zastosowanie Komórek Civil jest bardzo szerokie, sprawdzą siedo modelowania powtarzalnych obiektów o dowolnym stopniu skomplikowania. Komórki Civil można dowolnie modyfikować już po ich wstawieniu do projektu dostosowując ich parametry do aktualnych potrzeb. Komórki Civil to jedno z nowych narzędzi, jakie otrzymujemy wraz z oprogramowaniem PowerCivil for Poland, InRoads, MX, Geopak w wersji v8i SS3. Zapraszamy do poznania możliwości technologii. Zapraszamy na szkolenia do Bentley Institute!