Tutorial 2: Modelowanie zjazdu na skosie zatoki autobusowej

Pierwsza część video-tutoriala stanowi omówienie przekroju normalnego. W szablonie wykorzystano takie opcje i elementy jak Więzy Stylu, Zasady Wyświetlania, Punkty Pomocnicze. Uzyskujemy w ten sposób automatyczną zmienność przekroju w zależności od sytuacji wzdłuż pikietaża trasy. Kolejny krok to Modeler Korpusu Drogi, gdzie za pomocą Więzów Parametrycznych modelujemy zjazd. Oprócz możliwości sterowania dowolnym punktem, niewątpliwą zaletą Więzów Parametrycznych jest możliwość ich eksportu i importu. Więzy eksportowane są do formatu txt, wobec czego daje to szerokie możliwości edycji np. w Excelu. Efektem końcowym jest przekrój poprzeczny w osi zjazdu. Zapraszamy!