Projekty lotnisk

projektowanie lotniskWykonujemy projekty pasów startowych małych i średnich lotnisk sportowych, turystycznych oraz lądowisk dla helikopterów. Ofertę w tym zakresie kierujemy przede wszystkim dla aeroklubów, samorządów lokalnych oraz inwestorów prywatnych.

Dla naszych Klientów przeprowadzimy wielokryteriową analizę lokalizacji lotniska uwzględniającą ukształtowanie terenu, warunki wietrzne w okolicy, uwarunkowania środowiskowe dla realizacji inwestycji oraz możliwość skomunikowania lotniska z drogami publicznymi. Zaprojektujemy konstrukcję nawierzchni pasów startowych odpowiednią dla wykorzystywanych przez Inwestora samolotów. W ramach opracowania sporządzimy projekty niezbędnych dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz placów postojowych.