Analiza widoczności

analizy widocznościWykonamy standardowe analizy widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie dla dróg nowoprojektowanych i istniejących. Do przeprowadzenia analizy wykorzystujemy numeryczny model terenu uwzględniający wyposażenie drogi oraz ukształtowanie terenu w rejonie pasa drogowego.

Na specjalne zamówienie sporządzimy nietypowe analizy widoczności. Przykładem tego może być analiza widoczności szyldu reklamowego z drogi lub cennych zabytków będących wizytówką miasta z jego obwodnicy. Klient określa cel wypatrywania a my sprawdzimy skąd obiekt będzie widoczny i w jakim zakresie. Wyniki przedstawimy w przystępnej formie graficznej - ujęć kamery, slajdów, diagramów.