Analiza kosztów

analizy kosztówDla naszych Klientów wykonamy audyty kosztorysów robót drogowych. Sprawdzimy, czy przedstawione kosztorysy sporządzone zostały rzetelnie, czy poprawnie wyznaczone zostały ilości robót i zestawienia materiałów.

Opracowujemy również od podstaw kosztorysy i przedmiary robót drogowych. Opracowanie te możemy przygotować w oparciu o KNR lub SST.

Zawsze możemy zaproponować wariantowe rozwiązania projektowe pozwalające zmniejszyć koszty inwestycji. Często wprowadzenie drobnej zmiany, np. w poziomie posadowienia obiektu budowlanego, pozwala znacznie zmniejszyć ilości robót ziemnych, a co za tym idzie nakładów finansowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji.