Web Map Service w MicroStation - źródło danych o terenie

Web Map Service

Wykorzystanie ogólnodostępnych danych o terenie udostępnianych za pomocą standardu WMS w MicroStation pozwala wzbogacić znacząco treść mapy zasadniczej. Bez żadnych opłat możemy w środowisku MicroStation podczytać mapy rastrowe udostępniane on-line przedstawiające różne treści od map topograficznych po ortofotomapy.

Subskrybuje zawartość